Books and reports, 1972-2016

Hoksbergen, R.A.C. (1972). Profiel van de avondlyceïst. Meppel: Boom. 304 pp.
Hoksbergen, R.A.C. (1974). Voorstel voor een integraal vestigingsbeleid t.a.v. avondscholen voor AVO en MEAO. Amersfoort: NCVO, 30 p.
Hoksbergen, R.A.C. (1975). Ons Handels(avond)onderwijs 1875-1975. Groningen: Tjeenk Willink, 146 pp.
De Goede, M. & Hoksbergen, R.A.C. (1976). Op weg naar de Avonduniversiteit van Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht, Afd. Algemene Wetenschaps- en Onderwijszaken, 154 pp. en bijlagen.
Hoksbergen, R.A.C. & Van Luipen, J.D. (1977). Van Moeder-MAVO tot Volwassenen-educatie. Groningen: Wolters-Noordhoff, 124 pp.
De Goede, M. & Hoksbergen, R.A.C. (1977). Potentiële kur-sisten voor part-time onderwijs op tertiair niveau. Utrecht: Universiteit Utrecht, Afd. Algemene Wetenschaps- en Onderwijszaken, 81 pp. en bijlagen.
Hoksbergen, René (red.), Baarda Ben, Bunjes, Lucile & Nota, Jos (1979). Adoptie van kinderen uit verre landen. Deventer: Van Loghum Slaterus, Sociale bibliotheek. (2e druk 1982), 230 pp.
Hoksbergen, R.A.C. (1979). Adoptie van buitenlandse kinderen. Amersfoort: De Horstink, DIC-map, 110 pp.
Hoksbergen, R.A.C. & Walenkamp, H. (1980). Opgroeiende adoptiekinderen. Deventer: Van Loghum Slaterus, Sociale Bibliotheek, 180 pp.
Hoksbergen, R.A.C. (1982). Indonesische Adoptiefkinderen in Nederland. Den Haag: NICWO, 19 pp.
Hoksbergen, R.A.C. & Walenkamp, H. (red. 1983). Adoptie uit de kinderschoenen. Deventer: Van Loghum Slaterus. (2e druk, 1986). 340 pp. (eerste deel van trilogie).
Hoksbergen, R.A.C. (1985). Een nieuwe kans. Adoptie van Nederlandse en buitenlandse pleegkinderen. Utrecht: Universiteit Utrecht, Adoptie Centrum, 46 pp.
Hoksbergen, R.A.C., Juffer, F. & Waardenburg, B.C. (1986). Adoptiekinderen thuis en op school. Lisse: Swets & Zeitlinger, 136 pp.
Hoksbergen, R.A.C. & Gokhale, S.D. (1986). Adoption in worldwide perspective: A review of programs, policies and legislation in 14 countries. Lisse: Swets & Zeitlinger, 242 pp.
Hoksbergen, R.A.C. Van der Meer, R. & Schoon, G.P. (1987). Adolescenten in vele gedaanten. Lisse: Swets & Zeitlinger, 207 pp.
Hoksbergen, R.A.C., Juffer, F. & Waardenburg, B.C. (1987). Adopted children at home and at school, the integration after eight years of 116 Thai children in the Dutch society. Lisse: Swets & Zeitlinger, 105 pp.
Hoksbergen, R.A.C., Spaan, J.J.T.M. & Waardenburg, B.C. (1988). Bittere ervaringen. Uithuisplaatsing van buitenlandse adoptiekinderen. Lisse: Swets & Zeitlinger, 135 pp.
Hoksbergen, R.A.C. Van der Meer, R. & Schoon, G.P. (1989). Adolescenten in vele gedaanten. Lisse: Swets & Zeitlinger, 2e herziene druk, 311 pp.
Hoksbergen, R.A.C. & Bunjes, L.A.C. (1989). Een buitenlands kind adopteren. Amersfoort: ACCO, 116 pp.
Hoksbergen, R.A.C. & Wolters, W.G.A. (1989). Verstoorde relaties. ‘Adoptie en Hulpverlening. Baarn: AMBO, 125 pp.
Hoksbergen, R.A.C. & Walenkamp, H. (red. 1991). Kind van andere ouders. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum, 304 pp. (tweede deel van trilogie).
Hoksbergen, R.A.C. & Van Steenkiste, B. (1991). Adoptie van een Kind. Feiten en meningen rond de ontwikkeling van adoptie van een kind in Vlaanderen. Utrecht: Universiteit Utrecht, 70 pp.
Geerars, H.C., ’t Hart, H. & Hoksbergen, R.A.C. (1991). Waar ben ik Thuis? Geadopteerde adolescenten over adoptie, hun familie, problemen, uithuisplaatsing en toekomstvisie. Utrecht: Universiteit Utrecht, 129 p.
Bleichrodt, Nico; Khire, Usha; Hoksbergen, René; Bharat, Shalini; Athavale, Usha & Rashmi Kher (1992). ICIT Indian Child Intelligence Test – Technical Manual. Anand Agencies, Pune, India, 773 pp.
Hoksbergen, R.A.C. & Textor, M.R. (Hrsg. 1993). Adoption; Grundlagen, Vermittlung, Nachbetreuung, Beratung. Freiburg: Lambertus Verlag, 251 pp.
Hoksbergen, R.A.C. (1994). Een kind adopteren. Gids voor aspirant adoptieouders en hun raadgevers. Universiteit Utrecht, Adoptie Centrum, Utrecht, 170 p. 3e druk, Baarn, AMBO, 144 pp.
Hoksbergen, R.A.C. (red. 1995). Met het oog op adoptie – Conferentiebundel, 10 jaar leerstoel adoptie. Utrecht: Universiteit Utrecht, Adoptie Centrum, 314 pp.
Hoksbergen, R.A.C., Storsbergen, H.E. & Brouwer-van Dalen, C. (1995). Het begon in Griekenland, Een verkenning van de achtergrond van in Griekenland geboren, geadopteerde jongvolwassenen en de betekenis van de adoptiestatus – ISOR Reeks. Utrecht: Universiteit Utrecht, Adoptie Centrum, 280 pp.
Hoksbergen, R.A.C. (1995). Adopting a child. A guidebook for adoptive parents and their advisors. Utrecht: Universiteit Utrecht, Adoptie Centrum, 120 pp.
Geerars, H.G., Hoksbergen, R.A.C. & Rooda, J.M. (1995). Geadopteerden op weg naar volwassenheid. De integratie van 68 Thaise jongeren in de Nederlandse samenleving. Utrecht: Universiteit Utrecht, Adoptie Centrum, 210 pp.
Hoksbergen, R.A.C. (1995). Hoe ver gaan we? Moderne voortplanting in feitelijk en ethisch perspectief. Baarn: Ambo, 207 pp.
Geerars, H.G., Hoksbergen, R.A.C. & Rooda, J.M. (1996). Adoptees on their way to adulthood. The integration of 68 Thai adoptees into Dutch Society. Utrecht: Universiteit Utrecht, Adoptie Centrum, 193 pp.
Van Mens-Verhulst, J., Henkelman, A.L.C.M. & Hoksbergen, R.A.C. (red.,1996). Omgaan met Kwetsbaarheid Werken aan gezondheid. Utrecht: Uitgeverij Lemma, 179 pp.
Van Mens-Verhulst, J., Hoksbergen, R.A.C. & Henkelman, A.L.C.M.(red., 1996). Risicogroepen. Werken aan gezondheid. Utrecht: Uitgeverij Lemma, Utrecht, 199 pp.
Hoksbergen, R.A.C. (1996). Child Adoption – A guidebook for Adoptive Parents and Their Advisors. London: Jessica Kingsley Publishers, 114 pp.
Hoksbergen, René; De Pauw, Anniek & Van Aelst, Gilbert (red., 1998). Interculturele adoptie in de kijker, evaluatie en toekomst. Leuven-Apeldoorn: Garant, 200 pp.
Hoksbergen, R.A.C. en de medewerkers van het Roemenië-project. Adoptie van Roemeense kinderen (1999). Ervaringen van ouders die tussen 1990 en medio 1997 een kind uit Roemenië adopteerden. Utrecht: Universiteit Utrecht, Afdeling Adoptie, 94 pp.
Hoksbergen, R.A.C. & Walenkamp, H. (Red., 2000). Adoptie: een levenslang dilemma. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 304 pp. (derde deel van trilogie).
Hoksbergen, R.A.C. (2000). Adoptie een levenslang dilemma? Utrecht: Universiteit Utrecht, afdeling Voorlichting. Afscheidscollege, 47 pp.
Hoksbergen, R.A.C. (2000, 2e druk 2002). Vijftig jaar Adoptie in Nederland. Een historisch-statistische beschouwing. Utrecht: Universiteit Utrecht, Afdeling Adoptie, 20 pp.
Hoksbergen, R.A.C. (2002). Fünfzig Jahre Adoption in den Niederlanden. Utrecht: Universiteit Utrecht, Afdeling Adoptie, 20 pp.
Hoksbergen, R.A.C. and the Romanian adoption research team (2002). Effects of deprivation. Utrecht, Utrecht University, Department Adoption/Non-genetic parenthood, 110 pp.
Hoksbergen en de medewerkers van het Roemenië project (2002). Effecten van verwaarlozing. Utrecht: Universiteit Utrecht, Afdeling Adoptie. 104 pp.
Hoksbergen, R.A.C. und die Mitarbeiter des Romänien-Projektes (2003). Die Folgen von Vernachlässigung. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag, 197 pp.
Hoksbergen, R.A.C., Rijk, K., & The Romanian adoption research team (2004). Effects of deprivation. An example: Children adopted from Romania. Utrecht: Utrecht University, 79 pp.
Hoksbergen, R.A.C. (red., 2006). Vertraagde Start. Geadopteerden aan het woord. Soesterberg: Aspekt, (2e druk 2007), 357 pp.
Hoksbergen, R. A. C. (2011). Kinderen die niet konden blijven. Zestig jaar adoptie in Nederland. Soesterberg: Aspekt, (2e druk 2012), 630 pp.

Chapters in books, 1982-2016

Hoksbergen, R.A.C. (1982). Adoption of children from distant countries. Den Haag NICWO, 14 p. Ook vertaald voor het Japanse tijdschrift Kodomo-to Katei: mei 1982 p. 23-28 en juli 1982 p. 24-29.
Hoksbergen, R.A.C. (1982). Reports and Experiences in the Netherlands. In: International Social Service German Branch, Problems concerning the adoption of children from countries of the “Third World”. Frankfurt am Main: International Social Service, 66-74.
Hoksbergen, R.A.C., Walenkamp, H. & Woldendorp, J. (1983). Adoptie: kiezen voor kinderen met een voorgeschiedenis. In: René Hoksbergen & Hans Walenkamp (red.), Adoptie uit de kinderschoenen. Deventer: Van Loghum Slaterus, 12-24.
Hoksbergen, R.A.C. (red.), Von der Dunk, M., Baronner, I. & Schipper, M. (1983). Gehandicapte buitenlandse adoptiefkinderen. Een eerste inventariserend onderzoek onder adoptiefouders met gehandicapte adoptiefkinderen. In: René Hoksbergen & Hans Walenkamp (red.), Adoptie uit de kinderschoenen. Deventer: Van Loghum Slaterus, 201-220.
Hoksbergen, R.A.C. m.m.v. G.C.M. Bakker-van Zeil e.a. (1983). Adoptiefkinderen bij Medisch Opvoedkundige Bureaus (MOB) en Jeugd Psychiatrische Diensten (JPD). In: René Hoksbergen & Hans Walenkamp (red.), Adoptie uit de kinderschoenen. Deventer: Van Loghum Slaterus, 223-241.
Hoksbergen, R.A.C. (1983). Adoptiefkinderen worden soms overgeplaatst. In: René Hoksbergen & Hans Walenkamp (red.), Adoptie uit de kinderschoenen. Deventer: Van Loghum Slaterus, 242-253.
Hoksbergen, R.A.C. (1983). Wie adopteren er eigenlijk? In: René Hoksbergen & Hans Walenkamp (red.), Adoptie uit de kinderschoenen. Deventer: Van Loghum Slaterus, 274-293.
Cozijnsen, A.J. & Hoksbergen, R.A.C. (1987). Het social-interaction model als veranderkundig instrument. In: A.J. Cozijnsen & W.J. Vrakking, Inleiding in de organisatie-veranderkunde. Theorieën, strategieën en cases. Alphen a.d. Rijn/Brussel: Samson, 111-131.
Hoksbergen, R.A.C. Means for effective inter-country adoption (1988). In: Indian Council for Child Welfare, International Seminar on Adoption. New Delhi: Indian council for Child Welfare, 49-57.
Hoksbergen, R. A. C. (1989). Vorbeugen ist besser als heilen: Adoptivefamilien riskieren besondere pädagogische Probleme. In: M. Hüttenmoser & H. H. Baumgarten (Hrsg.), Privat geboren für öffentliches Leben. Zürich: Fice-Verlag, 241-248.
Hoksbergen, R.A.C. (1990). De psychologie van adoptie. In: Publicatie van de Rechtskundige Afdeling van het Thijmgenootschap, Interlandelijke Adoptie. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
Hoksbergen, R.A.C. (1990). Intercountry adoption coming of age in the Netherlands: basic issues, trends and developments. In: H. Altstein and R. J. Simon (Eds.), Intercountry Adoption: A multinational perspective. New York: Praeger, 141-159.
Hoksbergen, R.A.C. (1991). Understanding and preventing “Failing Adoptions”. In: I. D.Hibbs (Ed.), Adoption: International Perspectives. Madison: International University Press, 265-278.
Hoksbergen, R.A.C. (1991). The necessity of adoption. In: Workshop on Research and documentation in Adoption. New Delhi: Indian Council for Child Welfare, 23-30.
Hoksbergen, R.A.C. (1991). Evolution of research in adoption and international research. In: Workshop on Research & Documentation in Adoption – a Report. New Delhi: Indian Council for Child Welfare, 50-73.
Hoksbergen, R.A.C. (1991). Afstammingsrust. In: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, deel 44, 38-46.
Geerars, H.C., & Hoksbergen, R.A.C. (1991). Uithuisplaatsing van adoptiekinderen, meningen van ouders, hulpverleners en geadopteerden. In: R.A.C. Hoksbergen & H. Walenkamp (red.), Kind van andere Ouders. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum, 98-113.
Hoksbergen, R.A.C. (1991). The necessity of adoption. In: Workshop on Research and documentation in Adoption, New Delhi: Indian Council for Child Welfare, 23-30.
Hoksbergen, R.A.C. (1991). Twee decennia adoptiepraktijk in Nederland. In: R.A.C. Hoksbergen & H. Walenkamp (red.), Kind van andere Ouders. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum, 17-38.
Hoksbergen, R.A.C. (1991). Waarom adopteren mensen een kind? In: R.A.C. Hoksbergen & H. Walenkamp (red.), Kind van andere Ouders. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum, 66-83.
Hoksbergen, R.A.C. (1991). Evolution of research in adoption and international research – In: Workshop on Research & Documentation in Adoption, New Delhi: Indian Council for Child Welfare, 50-73.
Hoksbergen, R.A.C. en W. Knappstein. (1991). Mee leren leven. In: R.A.C. Hoksbergen & H. Walenkamp (red.), Kind van andere Ouders. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum, 173-205.
Hoksbergen, R.A.C. (1991). Het vandalisme van deze tijd. In: P.B. Defares en J.D. Van der Ploeg (red.), Agressie, Determinanten, signalering en interventie. Assen/Maastricht: Van Gorcum, 76-91.
Hoksbergen, R.A.C. (1992). Volwassenen en onderwijs/Volwassenen en educatie – In: Docentengids, aflevering 12.
Hoksbergen, R.A.C. (1993). Auslandsadoptionen: deutsche, niederländische und andere Forschungsergebnisse – In: R.A.C. Hoksbergen & M. Textor (Hrsg.), Adoption; Grundlagen, Vermittlung, Nachbetreuung, Beratung – Freiburg: Lambertus Verlag, 63 – 91.
Hoksbergen, R.A.C., Knappstein, W. (1993) Lernen damit zu leben – In: R.A.C. Hoksbergen & M. Textor (Hrsg.), Adoption; Grundlagen, Vermittlung, Nachbetreuung, Beratung – Freiburg: Lambertus Verlag, 129-140.
Hoksbergen, R.A.C. (1993). Vergelijking adoptie-ouders en KID/IVFD-ouders op hun ouderschap – In: J.R.M. Gerris (red.), Opvoeding, specifieke groepen en minderheden. Lisse: Swets & Zeitlinger, 87-113.
Hoksbergen, R.A.C. (1993). Waar ben ik thuis? – Psychische thuisloosheid bij geadopteerden – In: L.W.C. Tavecchio, J.D. van der Ploeg & R. Roorda-Honée (red.), Visies op Thuisloosheid – Utrecht: SWP, 63-81.
Hoksbergen, R.A.C. (1995). Geschwisterfolgen bei Adoptions- und Pflegekindervermittlungen. In: W. Böcker & V. Krolzik (Hrsg.), Adoptionen in der einen Welt. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag, 62-80.
De Greef, H., Hoksbergen, R.A.C. (1995). Adoptiefjongeren in de residentiële zorg: een dossieronderzoek. In: L.E.E. Ligthart, L.A. van de Voorde & F.L.H. de Keyser (red.), Tehuis…thuis…tehuis, geadopteerde jongeren in de residentiële zorg. Oosterhout: FICE, 63-91.
Hoksbergen, R.A.C. (1996). De menselijke samenleving, een risicosamenleving. In: J. Van Mens-Verhulst, R.A.C. Hoksbergen & A.L.C.M. Henkelman (red.), Risicogroepen – Werken aan gezondheid. Utrecht: Uitgeverij Lemma, 23-39.
Hoksbergen, R.A.C. (1996). Het hulpeloze kind. In: J. Van Mens-Verhulst, R.A.C. Hoksbergen & A.L.C.M. Henkelman (red.), Risicogroepen – Werken aan gezondheid. Utrecht: Uitgeverij Lemma, 39-61.
Hoksbergen, R.A.C. (1996). Adoptiekinderen zijn kwetsbare kinderen. In: J. Van Mens-Verhulst, R.A.C. Hoksbergen & A.L.C.M. Henkelman (red.), Risicogroepen – Werken aan gezondheid. Utrecht: Uitgeverij Lemma, 61-81.
Hoksbergen, R.A.C., Heijmans van den Bergh. (1996) Migranten in Nederland. In: J. Van Mens-Verhulst, R.A.C. Hoksbergen & A.L.C.M. Henkelman (red.), Risicogroepen – Werken aan gezondheid. Utrecht: Uitgeverij Lemma, 97-123.
Hoksbergen, R.A.C. (1996). Enkele overwegingen bij het afscheid van de gewaardeerde medewerkster Alberdien Smit van Uitgeverij Ambo. In: Otium Cum Dignitate. Baarn: Ambo, 23 augustus 1996, 86-90.
Hoksbergen, R.A.C. (1996). Belangen van kinderen in niet-traditionele gezinnen. In: WODC, Wenskinderen. Justitiële Verkenningen. Den Haag: Ministerie van Justitie, 20-35.
Juffer, F., Rosenboom, R.G., Hoksbergen, R.A.C., Riksen-Walraven, J.M.A. & Kohnstamm, G.A. (1997). Atttachment and intervention in adoptive families with and without biological children. In: W. Koops, J.B. Hoeksma & D.C. van den Boom (Eds.), Development of interaction and attachment: traditional and non-traditional approaches. Amsterdam: North Holland Company. 93-108.
Hoksbergen, R.A.C. (1997). The adoption field is full of pitfalls for professionals. In: Kees Sprengers (Ed.), Adoption and Healing, Wellington: New Zealand Adoption and Healing Trust, 21-35.
Hoksbergen, R. (1997). Foreign adoptive children will often encounter attachment problems. In: Kees Sprengers (Ed.), Adoption and Healing. Proceedings of the international conference on Adoption and Healing. Wellington: Adoption Education and Healing Trust, 146-157
Rosenwald, T. & Hoksbergen, R.A.C. (1997). Attachment in intercountry adoption. Do we need to stay with the adoptive parents? In: Kees Sprengers (Ed.), Adoption and Healing. Proceedings of the international conference on Adoption and Healing. Wellington: Adoption Education and Healing Trust. 158-164.
Hoksbergen, René (1998). Research into Adopted Adolescent Trauma. In: Janice Benson (Ed.), Separation, reunion, reconciliation. Brisbane: Watson Ferguson & Company, 23-46.
Hoksbergen, René, (1998). Psychosociale specificiteit van adoptie. In: R.A.C. Hoksbergen, A. De Pauw & G. Van Aelst (red.), Interculturele adoptie in de kijker, evaluatie en toekomst. Leuven-Apeldoorn: Garant, 9-32.
Hoksbergen, René, (1999). ´Psychic Homelessness´. In: Prof. Dr. J. M. Abbarno (Ed.), The Ethics of Homelessness: Philosophical Perspectives. Value Inquiry Book Series. Amsterdam/Atlanta GA.: Editions Rodopi B.V. , 105-122.
Hoksbergen, R.A.C. (2000). Changes in attitudes in three generations of adoptive parents: 1950-2000. In: P. Selman (Ed.), Intercountry Adoption, Developments, trends and perspectives. London: British Agencies for Adoption and Fostering, 86-102.
Hoksbergen, R.A.C. (2000). Het gezin in de 21ste eeuw. In: R.A.C. Hoksbergen & H. Walenkamp (red.), Adoptie: een levenslang dilemma. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 19-32..
Hoksbergen, R.A.C. (2000). De Nederlandse adoptiepraktijk, 1956-2000. In: R.A.C. Hoksbergen & H. Walenkamp (red.), Adoptie: een levenslang dilemma. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 33-45.
Hoksbergen, R.A.C. & Bakker-van Zeil, T. (2000). Hechtingsmogelijkheden van adoptiekinderen. In: R.A.C. Hoksbergen, R.A.C. & Walenkamp, H. (red.), Adoptie: een levenslang dilemma. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 61-82.
Van Aelst, G., Hoksbergen, R.A.C., Versluis-den Bieman, H.J.M. (2000). Adoptieadolescenten. In: R.A.C. Hoksbergen & H. Walenkamp (red.), Adoptie: een levenslang dilemma. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 96-127.
De Pauw, A. & Hoksbergen, R.A.C. (2000). De psychosociale integratie van jong volwassen geadopteerden. In: R.A.C. Hoksbergen & H. Walenkamp (red.), Adoptie: een levenslang dilemma. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 128-143.
Post, M., Hoksbergen, R.A.C. & Klomp, M. (2000). Adoptievaders centraal. In: R.A.C. Hoksbergen & H. Walenkamp (red.), Adoptie: een levenslang dilemma. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 144-152.
Hoksbergen, R.A.C. (2000). Ein zeitgemäßes Adoptionsmodell. In: H. Paulitz (Hrsg.) Adoption. München: Verlag C.H.Beck, 249-284.
Hoksbergen, R.A.C. & Paulitz, H. (2000). Vermittlungsstellen, Jugendämter, Fachkräfte und Hilfeleister bei sozialpsychologischen Problemen. In: H. Paulitz (Hrsg.), Adoption. München: Verlag C.H. Beck, 285-294.
Hoksbergen, R. A. C. (2001). I wish I was “normal”. In: M. F. Delfos, & N. Visscher (Eds.), (Foster) children and odd behaviour!? Amsterdam: BV Uitgeverij SWP (SWP Publishers), 21-28.
Hoksbergen, R.A.C. (2001). Geschwisterfolgen bei Adoptions- und Pflegekindervermittlung. In: W. Böcker & V. Krolzik (Hrsg.), Adoptionen in der Einen Welt. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag, 62-79.
Hoksbergen, R.A.C. (2001). Basisvragen rond de adoptie van een kind. In: W. Bakker, M.L.W. Damen, J.A.M. Merkx & B. Prinsen (red.), Alle kinderen in beeld. Assen: Koninklijke Van Gorcum, 241-248.
Hoksbergen, R.A.C., Van Dijkum, C. & Stoutjesdijk, F. (2002). The effect of institutional deprivation in Romanian children’s homes. In: P. Van den Bergh, E.J. Knorth, F. Verheij, & D.C. Lane (Eds.), Changing Care.. Amsterdam: SWP Publishers, 177-191
Hoksbergen, R.A.C., & Laak, J. ter (2005). Changing Attitudes of Adoptive Parents in Northern European Countries. In: Brodzinsky, D. M., & Palacios, J. (Eds.), Psychological Issues in Adoption. Research and Practice. Westport: Praeger Publishers, 27-46.
Hoksbergen, R.A.C., Paulitz, H, Bach, R. (2006). Das Adoptionsviereck. Beratung, Vermittlung, Nachbetreuung und Begleitung – Ein zeitgemäßes Adoptionsmodell – In: H Paultiz (Hrsg), Adoption, Positionen, Impulse, Perspektiven. München. Verlag C.H. Beck, 43-100.
Hoksbergen, R.A.C., & Ter Laak, J. (2007). Psychic homelessness related to reactive attachment disorders: Dutch adult foreign adoptees struggling with their identity. In A. J. Javier, A. L. Baden, F.A. Biafora, & A. Camacho-Gingerich (Eds.), Handbook of Adoption. Implications for Researchers, Practitioners, and Families. California: Sage Publications, 474-490.
Hoksbergen, R.A.C. & Ter Laak, J.(2007). Forgotten ethics and values in modern procreation. In: Jaggannath Pati (Ed.), Adoption: global perspectives and ethical issues. New Delhi: CARA, 157-172.
Hoksbergen, R.A.C., Rijk, K., & Ter Laak, J.(2007). Post-institutionalized autism. In: P. C. Carlisle (Ed.), Progress in autism research. Hauppauge: Nova Science Publishers, 239-254.
Hoksbergen, R.A.C., Rijk, C.H.A.M., & Ter Laak, J. (2007). The new family. Limits of reproduction, and increasing non-genetic parenthood. In: C. Yoon (Ed.), Focus on Family Relations in the 21th Century. New York: Nova Science Publishers, Inc., 13-41.
Hoksbergen, R.A.C., Rijk, C.H.A.M., & Ter Laak, J. (2007). Post-institutionalized autism. An example: Children from Romania. In: P. C. Carlisle (Ed.), Progress in Autism Research. New York: Nova Science Publishers, Inc. 239-251.
Hoksbergen, R. & Feigelman, W. (2012) What works in transracial adoption. In P.A. Curtis & G. Alexander (Eds), What works in child welfare (p. 329-341). Washington: CWLA.
Hoksbergen, R.A.C. (2013). Ik wou dat het gewoon was. Deskundigheid in praktijk. Het grote verschil. In M.F. Delfos & N. Visscher (Red.). (Pleeg) kinderen en vreemd gedrag!? Amsterdam: Uitgeverij SWP, 31-40. [Tweede, compleet herziene druk; eerste druk 2001].
Knuiman, S., Rijk, C.H.A.M., & Hoksbergen, R.A.C. (2013). Fetal Alcohol Spectrum Disorders in children adopted from Poland: Diagnosis and early detection. In R. Feldman, G. Michalowski & K. Lepke (Eds.), Perspectiven für Menschen mit Fetalen Alkoholspektrumstörungen (FASD). Einblicke-Ausblicke 14. Fachtagung in Erfurt 28.-29.09.2012 (pp. 35-40). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.

Publications in scientific journals, 1968-2016

Evers, E.G.A. & Hoksbergen, R.A.C. (1968). Invloeden op de wiskundeprestaties van Alfa’s in de Economische Faculteit. Sociologische Gids, 15, 2, 92-98.
Hoksbergen, R.A.C. (1972). De avondscholengemeenschap en haar plaats in het licht van de permanente educatie: verleden, heden en toekomst. Volksopvoeding, 21, 10, 472-489.
Hoksbergen, R.A.C. (1974). Stijgings- en dalingskansen verbonden aan het bezit van een bepaald diploma: een makro-sociologische benadering van de intergeneratie-mobiliteit. Sociologische Gids, 21, 1, 38-48.
Hoksbergen, R.A.C. (1974). Profile of the Dutch pupil in Grammar Schools: An Overview of Some Important Results in an Empirical Study among about 1000 Pupils and Ex-pupils in 4 Evening Grammar Schools. Sociologia Neerlandica, 10, 3, 268-274.
De Goede, M. & Hoksbergen, R.A.C. (1978). Part-time Education at Tertiary level in the Netherlands. Higher Education, 7, 443-455.
Hoksbergen, R.A.C. (1978). Koersveranderingen in het Tweede-Weg-Onderwijs. Voordrachten en redevoeringen, Centrale Opleidingscursussen voor Middelbare Akten, 21, 3-18.
Hoksbergen, R. (1979). Je bent nooit te oud om te leren. Persoon en Gemeenschap, 32, 3, 97-109.
Hoksbergen, R.A.C. (1979). Changes of Course in “Second Road” Education. Delta Kappa Gamma Bulletin, 45, 2, 26-33.
Hoksbergen, R.A.C. (1981). Buitenlandse adoptie als complex maatschappelijk verschijnsel. Persoon en Gemeenschap. Tijdschrift voor opvoeding en Onderwijs, 33, 5, 213-223.
Cozijnsen, A.J. & Hoksbergen, R.A.C. (1983). Innovatiestrategieën van directeuren van dag-/avondscholen voor volwassenen. Pedagogische Studiën, 60, 300-312.
Hoksbergen, R.A.C. (1983). Buitenlandse Adoptiefkinderen. Extra medisch-pedagogische aandacht vereist. Medisch Contact, 38, 50, 1568-1570.
Hoksbergen, R.A.C. & Walenkamp, H. (1983). Visieloos voorontwerp van wet voor buitenlandse adoptie. Jeugd en Samenleving, 13, 3, 180-192.
Hoksbergen, R.A.C. (1983). Een nieuw maatschappelijk verschijnsel: adoptie van buitenlandse kinderen. Kinder & Jeugdpsychotherapie, 10, 4, 3-13.
Hoksbergen, R.A.C. (1985). Adopting a foreign child : principles governing the handling of the complex phenomenon in The Netherlands. International Child Welfare Review, 65, 64/65, 34-44.
Hoksbergen, R.A.C. (1985). L’éducation des enfants venus de pays étrangers en Hollande. Enfance, 1, 77-83.
Hoksbergen, R.A.C. & Loenen, A.B.M. (1985). Adoptie en Attachment. Over hechtingsproblematiek bij buitenlandse adoptiekinderen. Kind en Adolescent, 6, 2, 71-83.
Hoksbergen, R.A.C., Spaan, J.J.T.M. & Waardenburg, B.C. (1988). Échecs en adoption aux Pays-Bas. Enfance, 3-4, 87-96.
Hoksbergen, R.A.C. (1989). Adopted Adolescents. International Association for Adolescent Health Newsletter, 3.
Hoksbergen, R.A.C., Hoefnagels, G.P., Houtenbos, P.G.M. & Houtenbos-Van der Kieft, L.J. (1991). Een kinderrecht dat niet verjaart. Tijdschrift voor Familie & Jeugdrecht, 13, 9, 104 ev.
Hoksbergen, R.A.C. (1991) “Quand prenons-nous l’avion?” La visite de son pays natal. Association des foyers Adoptifs, Bruxelles/België 26ème année no. 4 dec/91-jan/92.
Hoksbergen, R.A.C. (1992). Generaciones de Padres Adoptivos. Cambios en las Motivaciones para la Adopcion, onentaciones de valor y conducta en Tres Generaciones de Padres Adoptivos. Infancia Y Sociedad no. 12, 25-49.
Hoksbergen, R.A.C. (1993). Schijn bedriegt. Terugblik door een patiënt met een tamelijk ernstige contusio cerebri. Bewegen en Hulpverlening. Praktijk, Theorie en Onderzoek. 3, 213-224.
Hoksbergen, R.A.C., Juffer, F, Textor, M.R. (1994). Attachment und Identität von Adoptivkindern. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 43, 9, 339-345.
Hoksbergen, R.A.C. Psychic Homelessness for adoptees (1995). Adoption Therapist, 6, 3, 7-12.
Hoksbergen, R.A.C. (1995). Met het oog op adoptie; Hebben wij er goed aangedaan? Kind en Adolescent, 16, 1, 16-26.
Hoksbergen, R.A.C. (1995). Hulpverlening adoptiegezinnen eist specifieke kennis en aanpak. Tijdschrift Interdisciplinaire Adolescenten Zorg (TIAZ), 1, 3, 102-112.
Hoksbergen, R.A.C. (1996). Traumabeleving door geadopteerden. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 35, 6, 279-293.
Hoksbergen, R.A.C. (1997). Turmoil for Adoptees during their Adolescence? International Journal of Behavioral development, 20, 33-46.
Juffer, F. & Hoksbergen, R.A.C., Riksen-Walraven, J.M., & Kohnstamm, G.A. (1997). Early intervention in adoptive families: Supporting Maternal Sensitive Responsiveness, Infant-Mother Attachment, and Infant Competence. Journal Child Psychology Psychiatry, 38, 1039-1050.
Hoksbergen, R. (1998). Changes in motivation for adoption, value orientations and behavior in three generations of adoptive parents. Adoption Quarterly, 2, 2, 37-56.
Hoksbergen, R.A.C. (1998). “Vergelijkbaarheid van een intelligentietest in India en Nederland”. Kind en Adolescent, jrg. 19, nr. 4, 396-412.
Hoksbergen, R. (1998). Reactieve hechtingsstoornis bij adoptiekinderen. NTOVO, 14, 6, 303-322.
Hoksbergen, R.A.C. (1999). The importance for Nurturing and Enhancing the Emotional and intellectual Potential of Children. Adoption Quarterly, 2, 29-41
Bleichrodt, A., Hoksbergen, R.A.C. & Khire, U. (1999). Cross-cultural testing of intelligence. Cross-Cultural Research, 33, 1, 3-25.
Hoksbergen, R.A.C. (1999). Trauma. Ein relevantes Konzept bei der Untersuchung von Adoptivkindern? I, Kindeswohl, 4, 23-25.
Hoksbergen, R.A.C. (2000). Trauma. Ein relevantes Konzept bei der Untersuchung von Adoptivkindern? II, Kindeswohl, 1, 8 – 10.
Hoksbergen R.A.C. & Ter Laak, J. (2000). Adult Foreign Adoptees: Reactive Attachment Disorder May Grow into Psychic Homelessness. Journal of Social Distress and the Homeless, 9, 291–308.
Stams G.J.J.M., Juffer, F.,Rispens, J. & Hoksbergen, R.A.C. (2000). The development and adjustment of 7-year-old children adopted in infancy. J. Child Psychol. Psychiatry, 8, 1025-1037.
Hoksbergen, R.A.C.e.a. (2001). Posttraumatische Stress-reactie bij Roemeense adoptiekinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40, 10, 475-488.
Stams, G.J.J.M., Juffer, F. IJzendoorn, M.H., & Hoksbergen, R.A.C. (2001). Attachment-based intervention in adoptive families in infancy and children’s development at age seven: Two follow-up studies. British Journal of Developmental Psychology, 19, 159-180.
Hoksbergen, R.A.C., Van Dijkum, C. & Stoutjesdijk, C. (2002). Experiences of Dutch famillies who parent an adopted Romanian child. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 23, 6, 403-409.
Hoksbergen, R.A.C., Laak ter, J., Dijkum van, C., Rijk, K., & Stoutjesdijk, F. (2003). Attention Deficit, Hyperactivity Disorder in Adopted Romanian Children Living in The Netherlands. Adoption Quarterly, Vol.6(4), 59-73.
Hoksbergen, R.A.C., Laak ter, J., Dijkum van, C., Rijk, S., Rijk, K., & Stoutjesdijk, F. (2003). Posttraumatic Stress Disorder in Adopted Children from Romania. American Journal of Orthopsychiatry, Vol. 73(3), 255-265.
Hoksbergen, R.A.C., Rijk, K., van Dijkum, C., & Ter Laak, J. (2004) Adoption of Romanian Children in the Netherlands: Behavior Problems and Parenting Burden of Upbringing for adoptive parents. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 25, 3, 175-180.
Hoksbergen, R.A.C., ter Laak, J., Rijk, K., van Dijkum, C., & Stoutjesdijk, F. (2005). Post-institutional autistic syndrome in Romanian adoptees. Journal of Autism and Developmental Disorders. p. 615-623.
Hoksbergen, R.A.C., Khire, U., Bleichrodt, N., Bharat, S., Athavale, U., & Kher, R. (2005). Indian Child Intelligence Test. Jnana Prabodidni’s Institute of Psychology. Technical Manual. Pune: Jnana Prabodhini’s Institute of Psychology.
Hoksbergen, R.A.C., Khire, U., Bleichrodt, N., Bharat, S., Athavale, U., & Kher, R. (January 2005). Indian Child Intelligent Test. Adaption of Revised Amsterdam Kinder Intelligence Test. Administrator’s Manual. Pune: Jnana Prabodhini’s Institute of Psychology.
Rijk, C. H. A. M., Hoksbergen, R. A. C., ter Laak, J., van Dijkum, C., & Robbroeckx, L. H. M. (2006). Parents who adopt deprived children have a difficult task. Adoption Quarterly, 9(2/3), 37-61.
Rijk, C. H. A. M., Hoksbergen, R. A. C., ter Laak, J., (2007). Parents’ and mental health workers’ perceptions of therapeutic needs and experiences of services for Dutch children adopted from Romania. Adoption & Fostering, 31 (3) 58-70.
Hoksbergen, R.A.C. & Rijk, C.H.A.M. (2008). Herstelmogelijkheden voor verwaarloosde geadopteerde kinderen? Pedagogiek, 28, 128-142.
Rijk, C.H.A.M., Hoksbergen, R.A.C. & Ter Laak, J. (2009). Education after early-life deprivation: teachers’ experiences with a clinical group of deprived Romanian adopted children. Adoption Quarterly, 11, 4, 255-277.
Hoksbergen, R.A.C. Adoptie: een positieve interventie? Reactie op de artikelen ‘Adoptie als interventie’van Van IJzendoorn en Juffer. (2009). Kind en Adolescent, 30, 1, 4-15.
Rijk, C.H.A.M., Hoksbergen, R.A.C. & Ter Laak, J. (2010). Development of behavioural problems in children adopted from Romania to the Netherlands, after a period of deprivation. European Journal of Development Psychology, 7, 2, 233-248.
Bhaskar, S., Hoksbergen, R., Van Baar, A., Mothiram S., & Ter Laak, J. (2012). Adoption in India – the past, present and the future trends. Journal of Psychosocial Research, 7, 321-327.
Hoksbergen, R.A.C., & Lange, G. (2013). Perspektiven für Adoptivkinder in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika. Das Jugendamt, Zeitschrift für Jugendhilfe und Familienrecht, 86, 494-499.
Hoksbergen, R.A.C., Rijk, C.H.A.M., & Lange, G. (2013). Ein Beispiel für die schweren psychischen Folgen von Vernachlässigung: Adoptivkinder aus Rumänien. Das Jugendamt, Zeitschrift für Jugendhilfe und Familienrecht, 86, 559-561.
Bhaskar, S., Hoksbergen, R., Van Baar, A., Tipandjan A., & Ter Laak, J. (2014). Life experiences and quality of life of involuntarily childless men in treatment and adoptive fathers.Journal of Reproductive and Infant Psychology, 32, 497–507. doi:10.1080/02646838.2014.956302
Hoksbergen, R.A.C. (2014). [Boekbespreking van Intercountry Adoption, Policies, Practices, and Outcomes]. Adoption Quarterly, 17, 247-251. doi:10.1080/10926755.2014.910350

Knuiman, S., Rijk, C.H.A.M., Hoksbergen, R.A.C., & Van Baar, A.L. (2014). Pre-adoptive risk factors and behavioural problems in children adopted from Poland. European Journal of Developmental Psychology, 11, 701-715. doi:10.1080/17405629.2014.930684
Knuiman, S., Rijk, C. H. A. M., Hoksbergen, R. A. C., & Van Baar, A. L. (2014). Children adopted from Poland display a high risk of fetal alcohol spectrum disorders and some may go undiagnosed. Acta Paediatrica.Advance online publication. doi:10.1111/apa.12822
Knuiman, S., Rijk, C. H. A. M., Hoksbergen, R. A. C., & Van Baar, A. L. (2015). Children without parental care in Poland: Foster care, institutionalization and adoption. International Social Work58, 142-152doi:10.1177/0020872812473138
Kirsten L. Buist, Marjolein Verhoeven, René Hoksbergen, Jan ter Laak, Sujala Watve, and Analpa Paranjpe. June 2016. Associations of Perceived Sibling and Parent-Child Relationship Quality with Internalizing and Externalizing Problems comparing Indian and Dutch Early Adolescents. Journal of Early Adolescence. 1-28.

Many publications in field journals, newspaper articles and book reviews have not been included in this overview.