Boekentips

Hans Walenkamp: Tussen twee werelden. Hoe geadopteerden hun afkomst kleur geven

Tussen twee wereldenISBN 9 789461 533470. Aspekt, Soesterberg, 2013, 175 p. € 18,95

Hans Walenkamp, adoptievader en alle vele jaren columnist over alles wat met adoptie te maken heeft, zette de weerslag van gesprekken met 26 geadopteerden op papier. Gevoelens en meningen over hun achtergrond, land van herkomst, het kindertehuis en over de eerste ouders en andere bloedverwanten komen aan de orde. Veel uitspraken worden geciteerd en voorzien van interpretaties en oordelen van de schrijver. De conclusie is ‘dat de reis naar het land van herkomst voor praktisch iedereen een einde maakt aan een jarenlange en vaak fundamentele nieuwsgierigheid. Wat daarvoor in de plaats komt, valt niet onder één noemer te brengen.’

Hans raadt geadopteerden aan om tenminste een klein beetje van de taal van de eerste familie te leren. Juist het gebrek aan communicatiemogelijkheden blijkt van grote invloed op de verdere relatie.

De geciteerde uitspraken en het begeleidende commentaar van de schrijver geven zeker aanleiding tot fundamentele discussie.