Aantal buitenlandse adopties daalt in 2018 met een kwart

In 2018 heeft zich een sterke daling van het aantal uit het buitenland geadopteerde kinderen voorgedaan. In 2017 betrof het 210 kinderen en in 2018 waren het er 156, een daling met een kwart.
De kinderen kwamen uit 16 verschillende landen naar Nederland. De daling in het aantal komt vooral voor rekening van landen als Nigeria, Zuid-Afrika, Haïti, Bulgarije en Portugal. De laatste vier landen hadden in 2017 juist een stijging laten zien, die in 2018 niet is geconsolideerd.

Het aantal verzoeken ter verkrijging van een beginseltoestemming nam opnieuw af en bedroeg 352 in 2018 tegen 465 een jaar eerder. Het aantal intrekkingen van een verzoek daalde eveneens, van 204 tot 165.


Bemiddelaars

Het zijn met name de vergunninghouders Vereniging Wereldkinderen, Stichting Kind en Toekomst en de Nederlandse Adoptie Stichting die het aantal bemiddelingen zagen teruglopen. Wereldkinderen bemiddelde voor 34 kinderen, net als in 2017 en de Stichting A New Way bracht 23 kinderen naar Nederland tegen 21 in 2017. Er was sprake van 1 adoptie buiten de vergunninghouders om.

Landen van herkomst

Het aantal adopties uit Afrika daalde sterk, waarbij vooral Zuid-Afrika opvalt met 11 kinderen in 2018 tegen 25 in 2017. Ook het aantal uit Nigeria nam af van 10 tot 5, terwijl het aantal vanuit Lesotho met 5 stabiel bleef.
Zagen we in 2017 nog een sterke daling van het aantal kinderen uit China, in 2018 is dit aantal met 28 gestabiliseerd. Ook uit Taiwan, Thailand en de Filippijnen bleef het aantal kinderen ongeveer gelijk, met respectievelijk 16, 14 en 9 kinderen.
Vanuit Amerika komen er vooral adoptiekinderen uit de Verenigde Staten, 23 totaal. De adoptie uit Haïti is bijna volledig gestopt. Er kwamen er nog maar 2, tegen 14 in 2017. Verder 2 kinderen uit Nicaragua en 1 uit Colombia.
Opvallend is het relatief grote aantal kinderen uit Hongarije, 24 in totaal. Uit Bulgarije kwamen er nog 10, uit landen als Portugal, Slowakije en Polen respectievelijk 3,2 en 1.

Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste cijfers.

Aantal kinderen per bemiddelaar   
2017 2018
     
Vereniging Wereldkinderen  52 36
Stichting Meiling   34  34
Stichting Kind en Toekomst  43  25
Nederlandse Adoptie Stichting   60  37
Stichting A New Way  21  23
Geen bemiddelaar     1
     
Totaal   210  156
     
Aantal kinderen per werelddeel   2017  2018
     
 Afrika  41  21
 Azië  71  67
 Amerika  40  28
 Europa  58  40
     
Totaal  210  156
     


Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid