Disclaimer

René Hoksbergen stelt het op prijs dat u zijn website bezoekt. Er wordt veel aandacht besteed aan de juistheid, de actualiteit en de volledigheid van de website.

Aansprakelijkheid Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Ik behoud mij het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de site te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Ik sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van informatie van deze website.

Auteursrecht
Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder mijn toestemming.

Externe links
Deze site bevat links naar externe websites. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Onjuistheden
Eventuele onjuistheden en suggesties voor verbetering worden doorgegeven via r.a.c.hoksbergen@uu.nl. Daarvoor bij voorbaat mijn hartelijke dank!